април 10

Игрите на безсмъртните / Games of the Immortals

   Безсмъртните, са същества обречени да бродят сами в светът на смъртните още от незапомнени временна. Минавайки през вековете като сенки изгубили светлината сливайки се напълно с вечният мрак, лутайки се без път и посока. Някои от тях избират да живеят нормален живот криейки се из между смъртните, други бродят из света търсейки отговор на различни въпроси като: „Защо са живи?“ или „Какъв е смисълът на тяхното съществуване?“, но всички те играят игри с съдбата и живота на смъртните търсейки да утолят жаждата си за кръв. Да това е история за игрите на безсмъртните вампири.

  The immortals a beings cursed to wander alone in the world of mortals since ancient times. Passing through the centuries as a shadows of what they once were. Some of them choose to live a normal life hiding among mortals, others walk around the world seeking an answers to questions like „What are we?“ or „Where are we going?“, but they all play games with the fate and life of mortals. Seeking to quench their thirst for blood. Yes this is a story about games of the immortal vampires.

Глава I

Събуждане

      Ах, колко е приятно чувството от обгръщащият ме мрак и нежната прохладна прегръдка на утрото преди зазоряване. Крайниците ми бавно започват да се вкочаняват, а с всяка свежа глътка въздух дишането става все по трудно. Започвам да осъзнавам, че краят наближава.  Изненадан съм колко спокойно приемам наближаващата смърт.  Мисля си дори и че я приветствам. Защо ли, вероятно защото най-накрая ще ме избави от този проклет живот. Надявам се, че поне в отвъдното ще намеря щастие. И така бавно докато и последният удар на сърцето не отекна в гърдите ми.